คำนิยาม และข้อแต่งต่างระหว่าง ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ โบลเวอร์ และ พัดลม
โดย : Admin

 


คำนิยาม และข้อแต่งต่างระหว่าง ปั๊ม  คอมเพรสเซอร์  โบลเวอร์ และ พัดลม 

 

โดย : เว็บมาสเตอร์          นัยสำคัญและความแตกต่างระหว่างปั๊ม, คอมเพรสเซอร์, โบลเวอร์ และพัดลม
  
          
         ปั๊ม (Pumps)  

            ปั๊ม เป็นเครื่องมือกลที่ทำหน้าที่เพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลว ซึ่งเป็นของไหลประเภทที่ไม่สามารถอัดตัวได้ (incompressible fluid)  แต่สามารถเพิ่มระดับความดันและความสูงหรือเฮด (pressure or head) ให้สูงขึ้นได้

        
        
        เครื่องอัดอัดอากาศ (Compressor)
                
             เป็นเครื่องมือกลสำหรับเพิ่มความดันแก๊ส (raising a gas)  ของไหลที่อัดตัวได้ (compressible fluid)  ซึ่งจะตัวช่วยให้มีการเพิ่มระดับความดันให้สูงเพิ่มขึ้น
 

       โบลเวอร์ (Blowers) 

         โบลเวอร์ หรือ ตัวเป่าลมเป็นเครื่องมือกลสำหรับทำหน้าที่เคลื่อนย้ายปริมาตรของแก๊ส(Moving volumes of a gas) ด้วยระดับความดันปานกลาง (Moderate increase of pressure )  

     
     พัดลม (Fans)

        พัดลเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าย้ายแก๊สประมาณมากๆ ด้วยความดันต่ำ (moves large amounts of gas with low increase in pressure)ขอขอบคุณทุกๆแหล่งที่มาของข้อมูล
 

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)