พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป มีอะไรบ้าง
โดย : Admin

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปนั้นมีอะไรบ้าง
 

 


ถ่านหินหมายถึงแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นจากการทับถมกันของซากพืชในพื้นที่เฉอะแฉะเป็นเวลาราว 300 – 360 ล้านปี โดยมีความร้อนและแรงดันที่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวโลกเป็นตัวเร่งให้เกิดการสลายตัว จนเกิดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ถ่านหินสามารถแบ่งได้ 5 ชนิด ได้แก่ 1. พีต (Peat) 2. ลิกไนต์  (Lignite) 3. ซับบิทูมินัส (Sub–bituminous) 4. บิทูมินัส (Bituminous) 5. แอนทราไซต์ (Anthracite) โดยนับว่าเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่สำคัญในการผลิตพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า ซึ่งอนาคตอาจหมดไป เลยมีการรณรงค์ ให้มาใช้ พลังงาน โซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมดไป


ปิโตรเลียม (Petroleum Product)

ปิโตรเลียมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีกลั่นและก็แบ่งย่อยเชื้อเพลิงฟอสซิลและน้ำมันดิบจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆได้มากมาย แบ่งตามอุณหภูมิในการกลั่นจากต่ำไปสูง ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ไอพ่น และตะเกียง น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ไข น้ำมันเตา ยางมะตอย
พลังงานนิวเคลียร์

พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่ประกอบด้วยอนุภาคโปรตรอนและนิวตรอนสามารถเกิดขึ้นได้ 2 แบบคือ การแตกตัว (Fission) หรือการรวมตัว (Fusion) ของนิวเคลียสภายในอะตอม และจะปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของพลังงานความร้อน ซึ่งเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้ผลิตไฟฟ้า ใช้เป็นเชื้อเพลิง ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือเดินสมุทร ยานอวกาศ การตรวจ รักษา และวินิจฉัยโรค รวมไปถึงการกำจัดพืช กำจัดแมลง เป็นต้น

ด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ และการเกษตรที่สามารถใช้ในการปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช กำจัดแมลง เป็นต้น
 cr: Solar Rich ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

 

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)