ระบบไมโครกริด (Microgrid)
โดย : Admin

ระบบไมโครกริด (Microgrid) หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก


ไมโครกริดเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบสมาร์ทกริด เป็นระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage) ขนาดเล็กที่รวมระบบผลิตไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบควบคุมอัตโนมัติเข้าไว้ด้วยกัน และทำงานประสานกันเสมือนเป็นระบบเดียวหลักการทำงาน

ระบบไมโครกริดทำหน้าที่บริหารจัดการการผลิตและใช้ไฟฟ้าในระบบให้เหมาะสม เน้นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานภายในระบบไมโครกริดเป็นหลัก และแลกเปลี่ยนไฟฟ้าส่วนเกินหรือส่วนขาดกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก (Main Grid) เพื่อเสริมความมั่นคง ประกอบด้วย ระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบควบคุมไมโครกริด ส่วนต่อเชื่อมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก และผู้ใช้ไฟฟ้า


ข้อดี
- สามารถแยกตัวเป็นอิสระ (Islanding) จากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก ได้ในสภาวะที่จำเป็น
- เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (Reliabitity)
- ลดการสูญเสียไฟฟ้าในระบบส่งและระบบจำหน่าย


 Tips

กฟผ. ดำเนินโครงการนำร่องสมาร์ทกริด จ.แม่ฮ่องสอน เป็นที่แรกในประเทศไทย ซึ่งภารกิจของโครงการ คือการจำลองโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศที่มีขนาดเล็กลงเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด เสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า แก้ไขปัญหาไฟตกไฟดับที่คนแม่ฮ่องสอนต้องเผชิญบ่อยครั้งอันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศที่ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงได้#ไฟฟ้า101 #ไฟฟ้าหนึ่งศูนย์หนึ่ง #ไฟฟ้า #Electricity #กฟผ #EGAT #สมาร์ทกริด #SmartGrid #EnergyManagementSystem ดูน้อยลง


ที่มา : https://www.facebook.com/EGAT.Official

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)