Can a 440V motor run on 380V power supply?
โดย : Admin

แปลและเรียบเรียงโดย : สุชิน เสือช้อย (แอดมิน)


Q: มอเตอร์  440 โวลท์ สามารถต่อใช้งานกับแหล่งจ่าย 380 โวลท์ ได้หรือไม่ ?

\"\"

 

A:   การใช้งานที่เป็นแบบมอเตอร์ 440V กับแหล่งจ่ายไฟ 380V นั้นถือว่าเป็นการลดแรงดันที่ป้อนให้กับมอเตอร์  ซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาบางประการ ดังต่อไปนี้:

1.
ทอร์คหรือแรงบิดเริ่มต้น (starting torque ) และแรงบิดสูงสุด (maximum torque ) จะลดลง  ดังนั้นระยะเวลาเร่งความเร็วก็ยาวกว่าปกติ ซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดความร้อนในขดลวดสูงเกินไปในขณะสตาร์ท

***แรงบิดหรือทอร์คของอินดัคชั่นมอเตอร์จะแปรผันตามแรงดันยกกำลังสอง ( T = V2 ) กล่าวคือหากมีการลดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ ก็จะทำให้แรงบิดของมอเตอร์เปลี่ยนแปลง เช่นหากแรงดันลดลง 10 %


2. กรณีที่เพาเวอร์หรือโหลดที่ต้องการให้มอเตอร์ขับเคลื่อนต้องการกำลังเท่าเดิม ก็จะทำให้มอเตอร์ดึงกระแสสูงขึ้นเพื่อรักษากำลังขับให้เท่าเดิม ซึ่งมอเตอร์ก็จะร้อนกว่าปกติ
หรือเกิดความร้อนเกิน (over-heating) ในขณะใช้งาน

3. เมื่อเกิดความร้อนเกิน (over-heating) จะส่งผลต่ออายุการใช้งานของฉนวนขดลวด ซึ่งทำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์สั้นลง

 

ผลกระทบหรือการสูญเสียซึ่งเกิดจากความล้มเหลวของมอเตอร์ก่อนวัยอันควรนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างร้ายแรง   ราคาของมอเตอร์นั้นถือว่าเทียบไม่ได้กับการที่กระบวนการผลิตที่ต้องหยุดชงัก ที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามเวลา

ดังนั้นไม่ว่าจะกรณีแรงดันไฟฟ้าสูงและต่ำเกิดไป(high and low voltage) อาจทำให้มอเตอร์เสียหายก่อนกำหนด เฉกเช่นเดียวกับการเกิดความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้า (voltage imbalance)   สำหรับบทความนี้จะเป็นเพียงการอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดเท่านั้น ดังนั้นการต่อใช้มอเตอร์อื่นๆที่มีแรงดันที่แตกต่างจากที่ระบุบนแผ่นป้าย name plate  จึงเป็นอะไรที่ต้องควรระมัดระวัง


การระบายความร้อนช่วยได้หรือไม่?

สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือการระบายความร้อน มอเตอร์จะถูกกำหนดให้ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศไหลเวียนอิสระโดยรอบ  ซึ่งหากสามารถเพิ่มการไหลเวียนของอากาศที่บริเวณโรเตอร์ หรือดึงความร้อนออกจากแกนเหล็กได้มากเท่าไหร่ ก็จะสามารถใช้งานมอเตอร์ได้โดยเกิดผลกระทบที่น้อยกว่า

 

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)