Shaded Pole Motor
โดย : Admin

เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ (Shaded Pole Motor)


 

เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ หรือบางตำราเรียกว่ามอเตอร์แบบบังขั้วนี้   โครงสร้างโดยทั่วไปจะแตกต่างกับมอเตอร์เหนี่ยวแบบ 1 เฟสชนิดอื่นๆ

มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบ 1 เฟส หรือ เฟสเดียว หรือ ซิงเกิลเฟส โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยขดลวด 2 ชุด คือขดรัน หรือ ขดลวดหลัก ( Run / Main Winding)  และขดลวดสตาร์ท ( Start Winding)  แต่สำหรับมอเตอร์ชนิดนี้จะมีเพียงแค่ขดลวดรันเท่านั้น และไม่มีขดลวดสตาร์ท  แต่จะใช้วงแหวนทองแดงซึ่งเรียกว่าเซ็ดเด็ดริง(Shaded Ring)  

โดยเซ็ดเด็ดริง(Shaded Ring) จะทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวขึ้นมาอีกชุดหลังจากที่ขดลวดหลักได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าและสร้างสนามแม่เหล็กออกมา  แต่สนามแม่เหล็กที่เกิดจากเช็ดเด็ดริงจะเกิดขึ้นช้ากว่าสนามแม่เหล็ก จากนั้นผลจากสนามแม่่เหล็กทั้งสองก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กรวมและทำให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุน หรือเรียกว่า rotating field

และหลังจากที่เกิดสนามแม่เหล็กหมุนแล้ว  สนามแม่เหล็กหมุนนั้นก็จะไปตัดกับตัวนำที่ฝังอยู่ในโรเตอร์ ซึ่งมีโครงสร้างคล้ายหรือเหมือนกันกับมอเตอร์เหนี่ยวนำทั่วไป และเป็นผลทำให้เกิดการเหนี่ยวนำ และหลักจากเกิดการเหนี่ยวนำแล้วก็จะทำให้เกิดแรงบิด และทำหให้โรเตอร์เกิดการหมุนเคลื่อนที่ตามมา

โดยทั่วไปมอเตอร์ชนิดนี้จะเป็นเป็นมอเตอร์ขนาดเล็กที่สุด มีขนาดอยู่ระหว่าง 1/20  ถึง 1/6 แรงม้า (hp)  และมีแรงบิดเริ่มหมุนต่ำมาก 

โดยทั่วไปจะนำไปใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กๆเช่น ไดร์เป่าผม พัดลมขนาดเล็ก บัตเตอร์เลี่ยนตัดผม มีดโกนไฟฟ้า เป็นต้น
 

 

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)