Solid-state battery
โดย : Admin

โซลิดสเตตแบตเตอรี่ - Solid-state battery คืออะไร


 

โซลิดสเตตแบตเตอรี่ คือแบตเตอรี่แบบของแข็ง เป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ใช้ของแข็งเป็นอิเล็กโทรดและเป็นอิเล็กโทรไลต์ของเเข็งแทนของเหลวหรือพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ที่พบในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือลิเธียมโพลิเมอร์


เทคโนโลยีนี้เป็นทางเลือกที่เสนอให้มาแทนที่เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเดิม
ข้อดีของโซลิดสเตตแบตเตอรี่

 
เนื่องจากความแตกต่างระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ที่เป็นของแข็งและของเหลว สามารถช่วยกำจัดความเสี่ยงในการติดไฟออกไปได้ ทั้งยังส่งผลให้ความจุเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากมีช่องว่างที่น้อยลง เพราะของแข็งจะมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว ทำให้การชาร์จเร็วขึ้น และขนาดของแบตเตอรี่ลดลง แต่ความจุเพิ่มขึ้น เนื่องจากความหนาแน่ระหว่างของแข็งกับของเหลวแตกต่างกันถึง 7 เท่า และตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้เกิดเป็นพลังงานมากกว่าในขนาดเท่าเดิม รวมถึงสามารถออกแบบขั้วบวกขั้วลบได้ดียิ่งขึ้น เพราะว่าไม่มีของเหลวภายในก้อนแบตเตอรี่
โซลิดสเตตแบตเตอรี่ ใช้งานได้ยาวนานขึ้น 2 - 3 ปี ใน Charge cycles


จากรอบการชาร์จ 40,000 ครั้งจะสูญเสียความมั่นคงในการเก็บประจุไฟฟ้าเพียง 5% เท่านั้น (แบตฯ ประเภท LiPON ชนิดหนึ่งใน SSB) ขณะที่แบตฯ lithium-ion มี Charge cycles แค่ 300 - 1,000 ครั้งก็เริ่มเสื่อมแล้ว
Solid State Battery สามารถทำงานได้เป็นปกติแม้อยู่ในอุณหภูมิติดลบ 40 - 100 องศาเซลเซียส ในขณะที่ lithium-ion ทำได้แค่ 20 - 60 องศาเซลเซียสเท่านั้น

 
ชนิดของ Solid State Battery

ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่นำมาทำอิเล็กโทรไลท์ เช่น Li-Halide, Perovskite, Li-Hydride, NASICON-like, Garnet, Argyrodite, LiPON และ LISICON-like ในปัจจุบันนักวิจัยยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าชนิดใดดีที่สุด
ปัจจุบันการวิจัยและพัฒนาโซลิดสเตตแบตเตอรี่ ก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก คาดว่าจะมีการนำมาใช้แทนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในเร็วๆนี้ที่มา : wikipedia ,androidauthority

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)