Industrial computer
โดย : Admin

คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (Industrial computer) 
 

คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมหรือคอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรม  คือ คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่มีส่วนประกอบหลักเหมือนกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป คือ มีหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU  มีหน่วยความจำหรือ RAM  มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลหรือ Storage ทั้งแบบแถบจานแม่เหล็ก หรือ Hard disk drive (HDD) และแบบ Solid state drive (SSD)  เครื่องคอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรมได้รับการออกแบบ วิจัยพัฒนา ทดสอบ ผลิต ประกอบโดยผ่านการทดสอบคุณสมบัติต่างๆของผู้ผลิตอย่างเข้มงวด  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  

 

เครื่องคอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรม ดีกว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน  ดังนี้

 • สามารถทำงานในสภาพอุณภูมิ (Operating temperature) ตั้งแต่ 0 ถึง 65 องศาเซลเซียส
 • สามารถทำงานในสภาพความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity) ตั้งแต่ 0% - 95%
 • สามารถทำงานในสภาพที่มีแรงสั่นสะเทือน(Vibration chock) ขนาดไม่เกิด 5G ได้
 • สามารถทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วันโดยตัวเครื่องไม่เสียหาย
 • มีอะไหล่รองรับการซ่อมบำรุงยาวนาน 7-12 ปี
 • ตัวเครื่องมีหลายขนาดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม
 • ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  CE, FCC Class A
   

การนำ Industrial Computer ไปใช้งานต่างๆ 

ได้แก่ประมวลผลข้อมูล การควบคุมระบบการทำงานอัตโนมัติ การตรวจสอบบันทึกข้อมูลต่อเนื่อง  การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ  เสียง  แรงดัน  คลื่น ฯลฯ ตลอดจนใช้เพื่อการจัดการเครือข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม   เครื่องคอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรมได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมด้านพลังงาน  อุตสาหกรรมด้านอาหาร อุตสาหกรรมทางการแพทย์  อุตสาหกรรมทหาร  ระบบรักษาความปลอดภัย  ระบบการขนส่งอุตสาหกรรมการเกษตร ฯลฯประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรมแบ่งออกได้หลายรูปแบบดังนี้

ประเภท Fanless PC

Integrated Fanless Embedded PC

 • ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด
 • ทำงานที่อุณหภูมิสูง 0°C ~ +50°C  โดยไม่ต้องใช้พัดลมระบายอากาศ

Expandable Fanless Embedded PC

 • สามารถเพิ่ม Interface card ได้
 • ทำงานที่อุณหภูมิสูง 0°C ~ +50°C โดยไม่ต้องใช้พัดลมระบายอากาศ

 

แบ่งตามลักษณะของ Chassis หรือการติดตั้ง

1) Wall mount Chassis   สำหรับแขวนผนัง  หรือวางตั้งบนโต๊ะทำงานก็ได้

2) 19" Rackmount Chass สำหรับติดตั้งในตู้ Rack  หรือวางตั้งบนโต๊ะทำงานก็ได้

1U Rackmount Chassis
2U Rackmount Chassis
4U Rackmount Chassis

 


แบ่งตามขนาดของบอร์ด ( Motherboard และ PICMG board)
   ชนิดของ Motherboard

PC104 Module

 • ทำงานที่อุณหภูมิสูง -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)
 • ขนาด 90mm. x 96mm.
 • เหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด และต้องการน้ำหนักเบา

Pico motherboard

 • ทำงานที่อุณหภูมิสูง -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)
 • ขนาด 100mm. x 72mm.

Mini iTX motherboard

 • รองรับ CPU ได้ตั้งแต่ Cerelon , Atom จนถึง Intel Core i ได้ ( ขึ้นอยู่กับ Model ของ Board แต่ละรุ่น)
 • ทำงานที่อุณหภูมิสูง 0°C ~ +60°C (32°F ~ +140°F)
 • ขนาด 170mm. x 170mm.

ATX motherboard

 • รองรับ CPU ได้ตั้งแต่ Pentium III จนถึง Intel Core i ได้ ( ขึ้นอยู่กับ Model ของ Board แต่ละรุ่น)
 • ทำงานที่อุณหภูมิสูง 0°C ~ +60°C (32°F ~ +140°F)
 • ขนาด 305mm. x 244mm.


PICMG board

PICMG 1.0 Fullsize SBC 

 • ขนาด 338mm. x 126 mm.
 • รองรับ ISA card ได้
 • รองรับ CPU ได้ตั้งแต่ Pentium III จนถึง Intel Core i ได้ ( ขึ้นอยู่กับ Model ของ Board แต่ละรุ่น)
 • ทำงานที่อุณหภูมิสูง 0°C ~ +60°C (32°F ~ +140°F)
PICMG 1.3 Fullsize SBC
 • ขนาด 338mm. x 126 mm.
 • รองรับ PCI Express card ได้
 • ทำงานที่อุณหภูมิสูง 0°C ~ +60°C (32°F ~ +140°F)

PICMG 1.3 Halfsize SBC 

 • ขนาด 185mm. x 126 mm.
 • รองรับ PCI Express card ได้
 • ทำงานที่อุณหภูมิสูง 0°C ~ +60°C (32°F ~ +140°F)

 

ที่มา : ทรงเกียรติ   อภิชัย. (2559)  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจซื้อซ้ำเครื่องคอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรม  ของบริษัท ดับบลิวเจเทคโนโลยี  จำกัด

(กรณีศึกษาปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์).  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)