Hi-pot test
โดย : Admin

 

  การทดสอบ Hipot คืออะไร

การทดสอบสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Test)

มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีการต่อใช้งานกับไฟฟ้าประธาน 220 โวลต์  อาจจะมีกระแสรั่วไหลที่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้  หากเกิดการสัมผัสและมีกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายเพียงไม่กี่มิลลิแอมป์  (mA) อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บหรืออาจถึงตายได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น  ด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางไฟฟ้าจึงถูกกำหนดให้มีการทดสอบค่าความปลอดภัยทางไฟฟ้าต่าง ๆ ดังนี้
 

Hipot

Hipot Test

Dielectric Withstand ( Hipot ) Test

  • เป็นการทดสอบด้วยการป้อนไฟแรงดันสูงเข้าระหว่างวงจรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในกับตัวถังหรือสายดินด้วยแรงดันประมาณ 1,250-1,500 VAC เพื่อตรวจสอบว่าฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์สามารถทนแรงดันทางไฟฟ้าไม่ให้เข้าสู่ตัวสัมผัส

การทดสอบความต้านทานฉนวน

  • เป็นการทดสอบคุณภาพของฉนวนที่ใช้ผลิต ว่าดีพอที่จะป้องกันไฟฟ้าระหว่างส่วนต่าง ๆ

การตรวจสอบกระแสไฟรั่ว

  • เพื่อตรวจว่ามีกระแสไฟรั่วจากแหล่งจ่ายไฟเข้ามายังสายดินน้อยกว่าค่าที่กำหนดตามมาตรฐานความปลอดภัย

ทดสอบความต่อเนื่องของสายดิน

  • ตามหลักการทางไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าอันตรายที่มีการรั่วไหลจะต้องลงสู่ระบบสายดิน เป็นการลดความต่างศักย์ไฟฟ้าให้เหลือน้อยที่สุด หรือกระตุ้นให้ระบบตัดไฟตัดวงจรทำงาน  ซึ่งเป็นการตรวจสอบสายดินที่ออกแบบไว้ ว่าจะต้องมีการต่อเชื่อมกันทั้งระบบและติดต่อถึงกันอย่างดีจริง

ขนาดของสายดินต้องมีขนาดตามที่มาตรฐานกำหนด

  • โดยสามารถทนต่อกระแสของการทดสอบได้ถึง 25 ~ 30 แอมป์ เพราะหากว่าเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดผิดปกติมีการลัดวงจรเกิดขึ้น ปริมาณกระแสจะสูงมาก ขนาดของสายดินจึงต้องมีขนาดเพียงพอ และการยึดติดของจุดต่อต่างๆ ที่ดีเพียงพอที่จะสามารถรับปริมาณกระแสสูงได้นานเพียงพอที่จะป้องกันอันตรายได้ โดยไม่ขาดหรือหลุดก่อน

การทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตามที่ได้กล่าวแล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกนำไปทดสอบความทนทานต่อทางกล ทางความร้อน ความชื้น ฯลฯ หลังจากนั้นจะถูกนำมาทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจในขบวนการทดสอบ โดยมีขบวนการทดสอบทวนซ้ำอีกครั้งหลังจากที่ผ่านสภาวะการทดสอบอื่น แสดงให้เห็นถึงความรัดกุมและความน่าเชื่อถือของขบวนการทดสอบ

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)