หลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์
โดย : Admin

 หลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์

 

      หลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์ หรือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดกะทัดรัด เป็นหลอดขนาดเล็กที่ได้มีการพัฒนาขึ้น มาจากเทคโนโลยีของหลอดฟลูออเรสเซนต์ และได้มีการนำมาใช้แทนหลอดไส้ในงานส่องสว่างทั่วไปเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับหลอดไส้ * เพราะที่การส่องสว่างที่เท่ากัน หลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์จะต้องการพลังงานน้อยกว่า ประมาณ 4 เท่า เนื่องจากให้ค่าประสิทธิผลการส่องสว่างที่สูงกว่า และ หลอดก็มีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้ ประมาณ 3 – 12 เท่า ขึ้นกับรุ่นของหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์ ที่มีรุ่นอายุการใช้งานให้เลือกใช้ได้หลายแบบ เช่น รุ่นอายุการใช้งาน 3,000 ชม 5,000 ชม 8,000 ชม. 10,000 ชม. 12,000 ชม.
 
( * หมายเหตุ หลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์ ไม่ได้ประหยัดกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ และ ไม่สามารถใช้แทนการใช้งานหลอดไส้ได้หมด เนื่องเพราะหลอดแต่ละหลอดมีลักษณะและความเหมาะสมในการใช้งานแตกต่างกัน เช่น การใช้แสงที่ให้ประกายแสง (ในโคมระย้า) หรือ ให้ความถูกต้องของสีที่ดีมาก หรือ ต้องการหลอดขนาดเล็ก ก็ยังคงอาจจำเป็นต้องใช้หลอดไส้อยู่ )
 
 


หลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์มีหลายลักษณะ    ซึ่งจำแนกตามลักษณะการติดตั้งบัลลาสต์ สามารถจำแนกได้ 2 ชนิด คือ
 

 
 
ก. หลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์แบบมีบัลลาสต์ภายใน
         เป็นหลอดที่มีการออกแบบบัลลาสต์ให้มีลักษณะติดกับชุดหลอด โดยเลือกใช้อุปกรณ์ของบัลลาสต์ที่มีอายุการใช้งานใกล้เคียงกับอายุการใช้งานของหลอด  
 
        หลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์แบบมีบัลลาสต์แกนเหล็กและ สตาร์ตเตอร์อยู่ภายใน มีลักษณะขั้วหลอดเป็นเกลียวแบบ E27 ใช้เปลี่ยนแทนหลอดไส้ มีอายุการใช้งาน เช่น 8,000 ชม. การใช้งานเหมาะสำหรับการติดตั้งในโคมไฟที่มีช่องว่างอากาศมากพอ และ ติดตั้งในลักษณะหงายหลอดขึ้น เช่น โคมไฟรั้ว ( หากติดตั้งแทนหลอดไส้ในโคมไฟส่องลงที่ไม่มีช่องระบายอากาศแล้ว จะเกิดปัญหาการระบายความร้อนไม่เพียงพอ ที่อาจทำให้การเปล่งแสงลดลงประมาณ 40 – 80 % จากการเปล่งแสงที่ลดลงตามอุณหภูมิแวดล้อมที่สูงขึ้น และ จากการบดบังช่องแสงจากน้ำยาเคลือบลวดของบัลลาสต์ที่หยดมาบังช่องแสงได้ และ อายุการใช้งานลดลงต่ำกว่า 8,000 ชม. ) โดยทั่วไปมีค่าประสิทธิผลการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 45 lm/W
 
            หลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์แบบมีบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเล็กกว่าแบบบัลลาสต์แกนเหล็ก มีน้ำหนักเบากว่า มีลักษณะขั้วหลอดแบบ E27 , E14 การใช้งานเหมาะสำหรับการติดตั้งในโคมไฟที่มีช่องว่างอากาศมากพอ มีขายหลายรุ่นที่มีอายุการใช้งานแตกต่างกัน เช่น รุ่นอายุการใช้งาน 3,000 ชม 5,000 ชม 8,000 ชม. 10,000 ชม. 12,000 ชม. โดยทั่วไปมีค่าประสิทธิผลการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 54 lm/W
 
 

 
ข. หลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์แบบมีบัลลาสต์ภายนอก
           สามารถเปลี่ยนเฉพาะตัวหลอดได้ในกรณีหลอดเสีย โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัลลาสต์  หลอดจะมีขั้วหลอดแตกต่างกันหลายแบบ เช่นขั้วหลอดแบบ G23, 2G7, G24d-1, G24d-2, G24d-3, G24q-1, G24q-2, G24q-3, GX24d-1, GX24d-2, GX24d-3, GX24q-1, GX24q-2, GX24q-3, GR8 , GR10 , 2G11 โดยทั่วไปมีค่าประสิทธิผลการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 40 - 45 lm/W
ข้อดีของหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์
 
·       หลอดเปล่งแสงสว่างได้มากกว่าหลอดไส้
·       หลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์กินไฟเฉลี่ยเพียง 25 % หรือกินไฟน้อยกว่า 4 เท่า เมื่อเทียบกับหลอดไส้ที่ให้แสงสว่างเท่ากัน
·       มีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้ถึง 3-12 เท่า แล้วแต่รุ่นของหลอด จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้
·       ขณะนี้ใช้งานจะมีความร้อนน้อยกว่าหลอดไส้มาก จึงช่วยลดภาระการทำความเย็นของเครื่องทำ ความเย็น หรือเครื่องปรับอากาศได้มาก
 
 
 
ข้อเสียของหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์
1.มีราคาแพงหว่าหลอดไส้
 
เอกสารอ้างอิง
1. พพ.-21003 คุณลักษณะเฉพาะของหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์
 
 

ที่มา: www.tieathai.org   โดย: กิตติ สุขุตมตันติ 11/43

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)